شماره تماس 051-37624169

نصب ایزوگام

آموزش نصب صحیح ایزوگام

از آنجا كه نصب نادرست ایزوگام باعث پایین آمدن كارایی و هدررفت ایزوگام و آسیب دیدن به سطح ایزوگام نصب شده می گردد، لازم است این كار به وسیله افراد با تجربه و آموزش دیده و به ترتیب زیر صورت گیرد:

آماده سازی سطح (زیرسازی)

سطح جهت اجرای صحیح ایزوگام علاوه بر ایستایی و ثبات مورد نیاز لازم است شرایط زیر را نیز داشته باشد:

  • سطح مورد نظر باید صاف و بدون هرگونه زدگی و برآمدگی كه ممكن است به ایزوگام آسیب برساند باشد.
  • عاری بودن سطح از گرد و خاك و همچنین رطوبت جهت چسبندگی بهتر و جلوگیری از طبله شدن ایزوگام.
  • دارا بودن شیب و آب‌روهای مناسب جهت خروج سریع‌تر آبِ حاصل از بارندگی‌ها برای جلوگیری ازتجمع آب و سنگین شدن سطح و همچنین پایین آوردن خطرات احتمالی.
  • ماهیچه‌كشی زاویه‌ها و سیمان‌كاری دیواره‌های سطح جهت پرس‌كاری بهتر و مطمئن‌تر لبه‌های ایزوگام.

اجرای صحیح ایزوگام (با ترتیب خاص خود)

دراجرای صحیح و نصب ایزوگام علاوه برحرارت‌دهی مناسب جهت جلوگیری از آسیب دیدن قیر و مواد اولیه ایزوگام رعایت هریك ازموارد زیر الزامی‌ ست:

  • اجرای نصب ایزوگام دقیق دهانه آب‌روها به صورت دولایه به علت حساسیت ویژه این قسمتها (خروجی تمام آب سطح).
  • نصب اولین رول بر روی آب‌رو به صورتی كه دهانه آب‌رو در میانه رول قرارگیرد (به علت كاهش احتمال نفوذ رطوبت ازلبه‌های ‌ایزوگام).
  • نصب رول‌های بعدی ایزوگام به موازات اولین رول نصب شده بر روی دهانه آب‌رو بارعایت 10 سانتیمتر همپوشانی و پرس كامل جهت كاهش احتمال نفوذ رطوبت (اورلپ).
  • نصب ایزوگام به صورت دولایه در بعضی از قسمت‌های حساس‌تر (مانندِ زیر كولرها، جلو درب‌های ورودی، محل قراردادن اشیاء و ...).
  • نصب ایزوگام در اطراف لوله ها، گوشه ها و زاویه‌ها، قسمت‌های برش خورده و ... بعد از اتمام سطح. 
  • پرس‌كاری كلیه اورلپ‌ها و حاشیه ها و همچنین قسمت‌هایی كه به صورت همپوشانی نصب شده است (شیره كاری).

بازدید نهایی

بعد از اتمام كار بهتر است تمام قسمت‌های سطح ایزوگام شده به وسیله افراد اجرا كننده به طور دقیق مورد بازبینی و توجه قرار گیرد تا درصورت وجود هرگونه ایراد احتمالی نسبت به رفع آن سریعا اقدام شود.

نظرات

نظر بدهید